Fu Jian

Check out list of companies and businesses related to Fu Jian. Find out Fu Jian address and contact details. View other people related to Fu Jian - coworkers, colleagues, companions, etc.

Address: 19th Fl., Didu Bldg., Pearl River Plaza No. 2 North Longkun Rd. Haikou 570125 China

Companies related to Fu Jian

CIKCompany NamePositionCompany Address
0001369774Shiner International, Inc.19/F, DIDU BUILDING, RIVER PEARL PLAZA NORTH LONGKUN ROAD, HAIKOU HAINAN PROVINCE 570125

Fu Jian on the Web

Persons related to Fu Jian - Shiner International, Inc.

NamePositionCity
Michael J. AntonoplosDirector BRYN MAWR
Li Ming BiaoHAIKOU, HAINAN PROVINCE
Cunat BrianHaikou
MARSHALL S COGANDirector NEW YORK
Brian G CunatDirector MCHENRY
Fu JianChief Executive Officer HAIKOU, HAINAN PROVINCE
Fu JianHaikou
Antonoplos MichaelHaikou
Zubeda MohamedBURNABY
Zubeda MohamedDirector BURNABY
Xing QingtaoHaikou
Joseph S RizzelloDirector EXTON
Jeffrey T RoneySCOTTSVILLE
Arnold StaloffDirector CHERRY HILL
Qingtao XingHAIKOU, HAINAN PROVINCE
Xu XuezhuHaikou
Zhenhuan YuanDirector HAIKOU CITY, HAINAN PROVINCE
Ying YuetDirector HAIKOU, HAINAN PROVINCE
Ying YuetHaikou
Yuan ZhenhuanHaikou
Xu Xue ZhuChief Financial Officer HAIKOU, HAINAN PROVINCE

Other people with surname Fu

Fu Li, Fu Beatrice, Fu Linda, Fu Winston, Fu Winston, Fu Tracy, Fu Winston, Fu Yee-Chung, FU WINSTON, Fu Yow-Shiuan, Fu Hongxue, Xiang Fu Wang, Fu Shuixing, Fu Winston, Fu Susan, Fu Winston, Fu An, Fu Aihua, Fu Shuixing, Fu An, (Ken) Fu Qiang, Fu Ben, Fu Chung-Hong, Fu Tracy, Fu Quishi, Fu Qiushi, Fu Hongxue, Fu Ken, Fu Ben, Fu Winston, Fu Chung-Hong, Fu Wei, Fu Ernestine, Fu Ben, Fu Frank, Fu Ken, (Ken) Fu Qiang, Fu Duke, Fu Druce, Fu Amy, Fu Tracy, Fu Sheng, Fu Edward, Fu Sheng, Fu Ernestine, Fu Qiushi, (Ken) Fu Qiang, Fu Yueyu, Fu Steve